• Primarul Municipiului Pitesti

 

 

  • Director General Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN)
  • Director adj. Securitate Nucleară Sucursala Cercetări Nucleare Piteşti (RATEN ICN)
  • Preşedinte Numele Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN)
  • Şef Laborator Examinare Post-Iradiere Sucursala Cercetări Nucleare Piteşti (RAAN-SCN)
  • Responsabil securitate radiologică, adjunct al Şefului Laboratorului de Examinare Post-Iradiere
  • Inginer fizician/Diplomă de licenţă Universitatea Bucureşti Facultatea de fizică