• Director General in cadrul S.C. APA CANAL 2000 S.A.
  • 1 dec.2004-prezent-consilier juridic definitiv la S.C. APA CANAL 2000 S.A. PITESTI
  • Septembrie 2013 secretar al Consiliului de Administratie al S.C. APA CANAL 2000 S.A.
  • Februarie 2015 – Ianuarie 2016 membru in Adunarea Generala a Asociatilor S.C. APA CANAL PREST SRL